Aplikácie servo pohonov

What you see is what you get

Insert text styles like headers, bold, italic, lists, and fonts with a simple WYSIWYG editor. Flexible and easy to use.

Customization tool

Click and change content directly from the front-end: no complex back end to deal with.

Building blocks system

Create your page from scratch by dragging and dropping pre-made, fully customizable building blocks.

Bezpečnosť strojov a zariadení

Bootstrap-based templates

Easily design your own Odoo templates thanks to clean HTML structure and bootstrap CSS.

Professional themes

Change theme in a few clicks, and browse through Odoo's catalog of ready-to-use themes available in our app store.

Inšpekčné systémy

Bootstrap-based templates

Easily design your own Odoo templates thanks to clean HTML structure and bootstrap CSS.

Professional themes

Change theme in a few clicks, and browse through Odoo's catalog of ready-to-use themes available in our app store.

Inteligentné montážne prípravky

Bootstrap-based templates

Easily design your own Odoo templates thanks to clean HTML structure and bootstrap CSS.

Professional themes

Change theme in a few clicks, and browse through Odoo's catalog of ready-to-use themes available in our app store.

Montáž a optická kontrola plastových dielov automobilov

Design features

Bootstrap-based templates

Easily design your own Odoo templates thanks to clean HTML structure and bootstrap CSS.

Professional themes

Change theme in a few clicks, and browse through Odoo's catalog of ready-to-use themes available in our app store.

Dopravníkové systémy

Bootstrap-based templates

Easily design your own Odoo templates thanks to clean HTML structure and bootstrap CSS.

Professional themes

Change theme in a few clicks, and browse through Odoo's catalog of ready-to-use themes available in our app store.

Prevíjacia technika

Odvíjacie, prevíjacie zariadenia

 - motory - asynchrónne servomotory Lenze MCA, MCS
-  servomeniče - Lenze i700, i950, 9400 HighLine
- regulácia ťahu - momentová (tenzometre), rýchlostná (tanečnice)
- vyrovnávanie okrajov                     

Odvíjacie stojany netkaných textílií.

Jednoúčelové stroje

Vývoj a výroba jedno účelových strojov a zariadení

- strojná konštrukcia
- elektro konštrukcia
- výroba rozvádzačov
- vývoj softvéru
- uvedenie do prevádzky

Čistiace zariadenie spojkových obložení.
Laminovacie zariadenie