Servis fotovoltaiky

Servis a opravy meničov, nabíjačiek, regulátorov

- diagnostika porúch
- oprava výkonových modulov
- oprava riadiacich častí

Servis pohonov

Servis a opravy frekvenčných meničov a servo meničov

- oprava výkonových modulov meničov
- oprava riadiacich jednotiek meničov
- výmena ventilátorov
- čistenie dosiek
- reverzný inžiniering - získanie pôvodných parametrov (programov) z poškodených meničov

Servis servo motorov

- výmena ložísk
- oprava hriadeľov
- oprava snímačov spätnej väzby
- výmena konektorov a svorkovníc servomotorov
- testovanie

Opravy elektro prevodoviek

- diagnostika porúch termo kamerou
- výmena ložisk
- výmena olejových náplní
- opravy hriadeľov

Osádzanie a kalibrácia pohonov laserom

Kalibrácia súososti laserovým kalibrátorom OPTALIGN smart RS
- vyhodnotenie stavu zarovnania (dynamická tolerancia)
- strojové korekcie v reálnom čase v horizontálnom aj vertikálnom smere

Servis riadiacich systémov PLC

Servis a opravy riadiacich systémov

- oprava zdrojových častí
- oprava procesorových jednotiek
- reverzný inžiniering aplikačného programu

Úpravy softvéru a programovanie riadiacich systémov

- úpravy existujúceho aplikačného programu
- vývoj aplikačného softvéru riadiacich systémov založených na softvéri CODESYS

Servis operátorských panelov HMI

Servis a opravy operátorských panelov

- oprava zdrojových častí
- oprava procesorových jednotiek
- výmena dotykových plôch
- výmena displejov
- výmena podsvietenia
- reverzný inžiniering aplikačného programu

Úprava softvéru a programovanie operátorských panelov

- úpravy existujúceho aplikačného programu
- vývoj nového aplikačného softvéru
- tvorba vizualizácií