Retrofit technológie znamená výmena zastaralých komponentov tak, aby spĺňali štandardy najmodernejších technológií. Výhodou retrofitu je zvýšenie produktivity a energetickej účinnosti strojov. Vďaka retrofitu môžete ako prevádzkovateľ profitovať z výrazne nižších nákladov v porovnaní s obstaraním nových výrobných systémov.

Konzultácia

Identifikácia požiadaviek zákazníka

Insert text styles like headers, bold, italic, lists, and fonts with a simple WYSIWYG editor. Flexible and easy to use.

Určenie rozsahu retrofitu

Click and change content directly from the front-end: no complex back end to deal with.

Dohoda o celkovom rozsahu prác a rámcových podmienkach

Create your page from scratch by dragging and dropping pre-made, fully customizable building blocks.

Koncept

Technická analýza celého systému

Easily design your own Odoo templates thanks to clean HTML structure and bootstrap CSS.

Preskúmanie existujúcich riadiacich alebo automatizačných systémov

Change theme in a few clicks, and browse through Odoo's catalog of ready-to-use themes available in our app store.

Vytvorenie vhodných koncepcií retrofitu

gkgv

Príprava cenovej ponuky

fwafsv

Plánovanie

Bootstrap-based templates

Easily design your own Odoo templates thanks to clean HTML structure and bootstrap CSS.

Professional themes

Change theme in a few clicks, and browse through Odoo's catalog of ready-to-use themes available in our app store.

Implementácia

Bootstrap-based templates

Easily design your own Odoo templates thanks to clean HTML structure and bootstrap CSS.

Professional themes

Change theme in a few clicks, and browse through Odoo's catalog of ready-to-use themes available in our app store.

Uvedenie do prevádzky

Bootstrap-based templates

Easily design your own Odoo templates thanks to clean HTML structure and bootstrap CSS.

Professional themes

Change theme in a few clicks, and browse through Odoo's catalog of ready-to-use themes available in our app store.

Testovanie

Bootstrap-based templates

Easily design your own Odoo templates thanks to clean HTML structure and bootstrap CSS.

Professional themes

Change theme in a few clicks, and browse through Odoo's catalog of ready-to-use themes available in our app store.

Servis

Bootstrap-based templates

Easily design your own Odoo templates thanks to clean HTML structure and bootstrap CSS.

Professional themes

Change theme in a few clicks, and browse through Odoo's catalog of ready-to-use themes available in our app store.

Výhody


  • dlhšia životnosť Vášho stroja vďaka inštalácii moderných technológií a dlhodobej dostupnosti komponentov
  • zvýšená dostupnosť Vášho stroja vďaka zníženej pravdepodobnosti zlyhania v dôsledku opotrebovania
  • zníženie prevádzkových nákladov použitím moderných a spoľahlivých komponentov
  • zvýšenie energetickej účinnosti Vašej výroby prostredníctvom moderných pohonných systémov s nízkou spotrebou
  • vysoká dostupnosť náhradných dielov
  • vysoká kvalita produktu

Great stories have a personality. Consider telling a great story that provides personality. Writing a story with personality for potential clients will assist with making a relationship connection. This shows up in small quirks like word choices or phrases. Write from your point of view, not from someone else's experience.

Great stories are for everyone even when only written for just one person. If you try to write with a wide, general audience in mind, your story will sound fake and lack emotion. No one will be interested. Write for one person. If it’s genuine for the one, it’s genuine for the rest.

Separate email addresses with a comma.

Great stories have a personality. Consider telling a great story that provides personality. Writing a story with personality for potential clients will assist with making a relationship connection. This shows up in small quirks like word choices or phrases. Write from your point of view, not from someone else's experience.

Great stories are for everyone even when only written for just one person. If you try to write with a wide, general audience in mind, your story will sound fake and lack emotion. No one will be interested. Write for one person. If it’s genuine for the one, it’s genuine for the rest.