Our products

Control systems and drives

 • automation of machines and equipment
 • drive applications
 • inspection systems
 • intelligent assembly systems
 • retrofitting of control systems and drives

Meranie a regulácia

 • riadiace systémy v energetike
 • regulácia kotolní
 • centrálny dispečing
 • meracie zariadenia


IoT zber údajov

 • zber telemetrických údajov
 • snímače elektrických veličín
 • snímanie kvality ovzdušia
 • vizualizácia telemetrie

Our services

Vývoj

 • IoT systémov
 • riadiacich systémov
 • výkonovej elektroniky
 • dispejov
 • elektro projekcia

Výroba

 • IoT systémy
 • riadiace systémy
 • výkonová elektronika
 • pohony
 • rozvádzače

Servis

 • riadiacich systémov
 • frekvenčných meničov
 • servo meničov
 • elektromotorov
 • HMI panelov