Naše produkty

Riadiace systémy a pohony

 • automatizácia strojov a zariadení
 • aplikácie pohonov
 • inšpekčné systémy
 • inteligentné montážne systémy
 • rekonštrukcie riadiacich systémov a pohonov

Meranie a regulácia

 • riadiace systémy v energetike
 • regulácia kotolní
 • centrálny dispečing
 • meracie zariadenia


IoT zber údajov

 • zber telemetrických údajov
 • snímače elektrických veličín
 • snímanie kvality ovzdušia
 • vizualizácia telemetrie

Naše služby

Vývoj

 • IoT systémov
 • riadiacich systémov
 • výkonovej elektroniky
 • dispejov
 • elektro projekcia

Výroba

 • IoT systémy
 • riadiace systémy
 • výkonová elektronika
 • pohony
 • rozvádzače

Servis

 • riadiacich systémov
 • frekvenčných meničov
 • servo meničov
 • elektromotorov
 • HMI panelov